เที่ยวครบรส AddSiam.com

สมาชิกผู้ประกอบการ-ร้านค้า => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: OK Mass ที่ มิถุนายน 23, 2016, 03:31:57 PM

หัวข้อ: กรมการท่องเที่ยว จัดยิ่งใหญ่งานวันมัคคุเทศก์ไทย ครบรอบ 154 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: OK Mass ที่ มิถุนายน 23, 2016, 03:31:57 PM
กรมการท่องเที่ยว จัดยิ่งใหญ่งานวันมัคคุเทศก์ไทย ครบรอบ 154 ปี
    นางสาววรรณสิริ  โมรากุล  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จัดงานวันมัคคุเทศก์ไทยขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในฐานะ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย” รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานมัคคุเทศก์ไทยสู่สาธารณะ ตลอดจนมีการแข่งขันทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ของนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ได้ใช้สถานที่ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเวทีการแสดงออก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมัคคุเทศก์ และเยาวชนที่จะเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ซึ่งมีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
      นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการซึ่งจัดโดยสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย  ในหัวข้อ เทคนิคการจัดการทัวร์เพื่อการจัดประชุม, นิทรรศการ และทัวร์นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ (MICE & S)และ เทคนิคการทำทัวร์ผู้นำเที่ยว (Outbound Tour)อีกด้วย