ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:


อัพโหลดรูปภาพ
Verification:
น้ำ_?ให้รีบตัก:
เข็นครกขึ้น_?:
4+3=_?:
Green คือสี ?:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: OK Mass
«  เกี่ยวกับ : 4 ปีที่ผ่านมา  »

กรมการท่องเที่ยว จัดยิ่งใหญ่งานวันมัคคุเทศก์ไทย ครบรอบ 154 ปี
    นางสาววรรณสิริ  โมรากุล  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จัดงานวันมัคคุเทศก์ไทยขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเป็นการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในฐานะ “พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย” รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานมัคคุเทศก์ไทยสู่สาธารณะ ตลอดจนมีการแข่งขันทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ของนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้ได้ใช้สถานที่ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเวทีการแสดงออก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมัคคุเทศก์ และเยาวชนที่จะเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ซึ่งมีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
      นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการซึ่งจัดโดยสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย  ในหัวข้อ เทคนิคการจัดการทัวร์เพื่อการจัดประชุม, นิทรรศการ และทัวร์นักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ (MICE & S)และ เทคนิคการทำทัวร์ผู้นำเที่ยว (Outbound Tour)อีกด้วย
SMF 2.0.9 | SMF © 2014, Simple Machines