พช. มอบรางวัล “ประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP” เพื่อการท่องเที่ยว  (อ่าน 2173 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60 เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP
เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 16 รางวัล และพิธีมอบเกียรติบัตรศิลปิน OTOP  ปี 2560 จำนวน 32 ราย โดยมี
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบรางวัล โล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร
     กิจกรรมประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยเปิดให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 5-25 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีผลงานส่งมามากถึง 1,029 ภาพ สำหรับรางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยคัดให้เหลือเพียงประเภทละ
8 รางวัล รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล ดังนี้
1. ประเภทประชาชนทั่วไป
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชัยทัต มีพันธุ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ:สะพานชูตองเป้ รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายทนุชาพล นาคเอี่ยม จ.เชียงราย ชื่อภาพ: สืบสานตำนานเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายเทิดทูน กัลยา จ.สกลนคร ชื่อภาพ:คุณงามความรัก  รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- และรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. ประเภทบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
- รางวัลชนะเลิศ ตกเป็นของนางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง  จ.เชียงราย ชื่อภาพ : สืบสานตำนานศิลป์     รับเงินรางวัล 10,000 บาท - พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายทวีศักดิ์ สวัสดี จ.สุรินทร์ ชื่อภาพ : ผ้าไหมยกทองโบราณ 1,416 ตะกอ รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทินกร ไหลมา จ.พระนครศรีอยุธยา ชื่อภาพ : วิถีแห่งมีด    รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
- และรางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ตำแหน่งที่ตั้ง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร | (13.75633,100.50177 )Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ: อีเมล์:

น้ำ_?ให้รีบตัก:
เข็นครกขึ้น_?:
4+3=_?:
Green คือสี ?:

SMF 2.0.9 | SMF © 2014, Simple Machines