เสี่ยวิทย์เจ้าของ ผลิตภัณฑ์ ชาชงสมุนไพรพลังทิพย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประกาศรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2559  (อ่าน 2112 ครั้ง)

เมื่อวันที่ 25 กุมพาพันธุ์ 2559 ที่ผ่านมา “คุณประวิทย์ มานะวิทยาการ” กรรมการผู้จัดการ “บริษัท มาการ จำกัด” เจ้าของผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ สมุนไพรพลังทิพย์ ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมงานประกาศรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2559 “Best Biz & Products Awards 2016” ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดย “สภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย” โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2559 ได้แก่ ชาสมุนไพรพลังทิพย์สูตรเขียวและชาสมุนไพรพลังทิพย์สูตรเทา โดย เวลา 14.30 น. ที่ผ่านมาคุณประวิทย์ มานะวิทยาการ ได้เข้ารับมอบรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2559 จาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวิณิชย์ องคมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธี
สาเหตุที่ทำให้ชาสมุนไพรพลังทิพย์ได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ  รวมถึงเป็นธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์วัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังเป็นเป็นธุรกิจที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย

**** “Best Biz & Products Awards 2016” *****
เป็นสัญลักษณ์ของการยกย่องชมเชยและให้กำลังใจ แก่องค์กรธุรกิจผลิตภัณฑ์ ที่มีความสามารถประสบความสำเร็จในการงาน ธุรกิจ วิสัยทัศน์การบริหารงาน การดูแลการจัดการที่ดีเพื่อเป็นการสรรค์สร้างธุรกิจไทยขับเคลื่อนความเข้มแข็งของประเทศ และการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถาม
Tel : 091-9300-222 , 091-9300-333
website : www.parungtipherbal.com
FB : https://www.facebook.com/mylifetea/
ID Line : 0919300222


ตำแหน่งที่ตั้ง
จังหวัดสมุทรสาคร | (13.54752,100.27440 )Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ: อีเมล์:

น้ำ_?ให้รีบตัก:
เข็นครกขึ้น_?:
4+3=_?:
Green คือสี ?:

SMF 2.0.9 | SMF © 2014, Simple Machines